سلام من تازه تو این انجمن عضو شدم چون دنبال پلیر های ایرانی میگشتم ...
من تو eune بازی میکنم و gold 2 هستم otp ww بازی میکنم بعضی وقتا هم voli یا twitch malphite
تمام دوستام یا پالیش هستن یا روسی...