دوستان کسی می دونه چه جوری می شه پس زمینه کلاینت lolرو دانلود کرد یا از تو خود فایل بازی استخراج کرد ؟