سلام من میخوام acc بازیم رو بفروشم اینم اطلاعاتش
boronz 2
3 پrun
58 تا چمپ
12 تا اسکین با حال
بیشتر ایکن ها رو دارم
با قاب دور اکانتم سیلور هست
اینم شمارم اگه پایه ای قیمت توافقی 09332577210