بهترین خصوصیت Talon سرعت خوبش و قابلیت پرش هست که اونو قادر به سرعت در کشتن و سرعت در فرار میکنه

Talon با هر سه لولی که به دشمن بزنه خون زیادی کم میکنه یا همون End bald

کار باهاش سخته به اماتور ها پیشنهاد نمیکنم و لاین مخصوصش mid ( وسط ) هست ولی در بالا هم خوبه
من در پایین بازی کردم جواب گرفتم

Talon واقعا یه قاتله ولی مشکل خون داره
خون Talon کم و نمیتونید خرید خون بخرید چون نیاز به attack damage دارید توصیه میکنم سریع یکی بکشید و یکم برید عقب یا یکم صبر کنید و بعد وارد بشید

در بازی پررو باشید و هی یواش یواش خون دشمنو کم کنید

اگر Talon دنبال شما بود و شما تنها بودید
نه فرار جواب میده نه جنگ