اگه صداش میاد احتمال اینکه یکی نرمافزارای گرافیکت مشکل داشته باشه یا اصلا نداشته باشیش زیاده